Psychologia - Lewanowicz

Metodologia Multi-Level Coaching (coaching wielopoziomowy – MLC) powstała na bazie połączenia przez  dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik i mgr. Benedykta Peczko doświadczenia biznesowego, wiedzy oraz praktyki psychologicznej z zakresu psychologii społecznej, psychologii poznawczej, dynamiki pracy z grupami, NLP, teorii systemów.

Dzięki temu MLC pozwala spełnić każdą potrzebę firm, czy osób indywidualnych w zakresie wyzwań zawodowych oraz rozwoju osobistego.

Idea wielopoziomowości inspiruje się  uporządkowanym modelem poziomów funkcjonowania osób i systemów oraz podejściem systemowym (dynamika systemów i relacji międzyludzkich).

Różne poziomy funkcjonowania

Zmiana może się dokonywać równolegle na wielu poziomach działania, myślenia i bycia.

Robert Dilts sklasyfikował, a następnie stworzył model poziomów funkcjonowania osób i systemów. Ułatwia on porządkowanie danych pozyskiwanych przez coacha od klienta. Dzięki temu można właściwie dopasować sposób pracy do danej sytuacji, do potrzeb danej osoby lub zespołu.

W praktyce:

Klient stwierdza „jestem osobą niezorganizowaną” – sugeruje to poziom tożsamości.

Gdy klient mówi: „dobra organizacja zadań jest trudna” – wskazuje to na poziom przekonań.

Zdanie: „Nie umiem dobrze zorganizować sobie czasu” – odnosi się do poziomu umiejętności.

Posługując się metodą MLC pracujemy nie tylko z zachowaniami czy umiejętnościami klienta, ale również z jego osobowością. Pojedynczy problem może posiadać wiele różnych źródeł. Żeby umożliwić jego rozwiązanie, konieczne jest odpowiednie jego zdiagnozowanie. Taką umiejętność posiadają coachowie MLC.

Podejście systemowe

 

System to więcej niż suma jego elementów.

Coach posługujący się metodą MLC uwzględnia zasady teorii systemów, czyli dynamikę relacji między jednostkami, a także większymi systemami w firmie, np.: zespołami, departamentami. Wymaga to od niego zaawansowanego poziomu rozumienia procesów zachodzących w grupach, umiejętności rozpoznania związków pomiędzy celami jednostek, grup oraz całej organizacji, odkrywania rozwiązań, które są korzystne na wielu poziomach systemowego funkcjonowania firmy.

 

 

Play Slideshow