Psychologia - Lewanowicz

Konsultacja psychologiczna jest okazją nie tylko do rozwiązania swoich trudności, ale także to pogłębienia wiedzy o sobie, swoich zasobach i możliwościach. To przestrzeń dla autentyczności, poszerzenia perspektywy i poszukiwania rozwiązań. 

Na konsultacje zapraszam osoby:

- pragnące lepiej poznać siebie i swoje zasoby

- doświadczające kryzysów życiowych, zawodowych, emocjonalnych

- zmagające się z lękami, depresją, zaburzeniami odżywiania, 

- przeżywające trudności w relacjach z ludźmi 

-odczuwające problemy somatyczne bez medycznych przyczyn (np. zaburzenia snu, uporczywe bóle głowy)

 

Play Slideshow